UNO spelregler

Komponenter

112 kort enligt följande:
19 blå kort – 0 till 9
19 gröna kort – 0 till 9
19 röda kort – 0 till 9
19 gula kort – 0 till 9
8 Hoppa över kort – 2 vardera i blått, grönt, rött och gult.
8 omvända kort – 2 vardera i blått, grönt, rött och gult.
8 Dra 2 kort – 2 vardera i blått, grönt, rött och gult.
4 Wild-kort
4 Wild Dra 4 kort
4 tomma kort
Instruktioner

Spelets syfte


Den första spelaren som spelar alla kort på sin hand i varje omgång får poäng för de kort som motståndarna har kvar. Den första spelaren som får 500 poäng vinner spelet.

Uppställning


Varje spelare drar ett kort. Spelaren med det högsta poängvärdet är givaren. Blanda kortleken. Varje spelare får 7 kort.

Placera de återstående korten med framsidan nedåt för att bilda en dragningshög. Vänd på det översta kortet i draghögen för att börja en avläggshög. Om det översta kortet är en Wild eller Wild Draw 4, lägg tillbaka det i leken och välj ett annat kort. För alla andra kort, se anvisningarna som följer.
Särskilda kort

Dra 2 kort


När du spelar det här kortet måste nästa person som spelar dra 2 kort och förlorar sin tur.

Om det här kortet vänds upp i början av spelet måste den första spelaren dra två kort. Det här kortet får endast spelas på en matchande färg eller på ett annat Draw 2-kort.

Omvänt kort


Det här kortet vänder på spelets riktning. Spelet till vänster går nu över till höger och vice versa.
Om det här kortet vänds upp i början av spelet spelar spelaren till höger nu först, och spelet går då till höger i stället för till vänster.

Det här kortet får endast spelas på ett kort med samma färg eller på ett annat omvänt kort.

Hoppa över kortet


Nästa person i kön som ska spela efter att detta kort har spelats förlorar sin tur och ”hoppar över”.

Om det här kortet vänds upp i början av spelet hoppar den första spelaren (spelaren till vänster om givaren) över.

Det här kortet får endast spelas på en matchande färg eller på ett annat Skip-kort.

Jokerkort


När du spelar det här kortet kan du ändra den färg som spelas till vilken färg som helst (inklusive den aktuella färgen) för att fortsätta spela. Du får spela ett Wild-kort även om du har ett annat spelbart kort på handen.
Om det här kortet vänds upp i början av spelet väljer personen till vänster om givaren vilken färg som ska börja spelas och spelar det första kortet.

Wild Draw 4 kort


Det här kortet gör det möjligt för dig att kalla nästa färg som spelas och kräver att nästa spelare väljer 4 kort från DRAW-högen och förlorar sin tur. Det finns dock ett problem!

Du kan bara spela det här kortet när du inte har ett kort på handen som matchar färgen på det tidigare spelade kortet. Om det vänds upp i början av spelet ska du lägga tillbaka det här kortet på högen och välja ett annat kort.

Anmärkning: En spelare kan spela ett ”Wild Draw Four”-kort även om han/hon har ett matchande nummer- eller ordkort av en annan färg på handen. Om du misstänker att en spelare har spelat ett ”Wild Draw 4”-kort olagligt kan du utmana honom eller henne.

En utmanad spelare måste visa sin hand för den spelare som utmanade. Om den utmanade spelaren är skyldig måste han/hon dra de 4 korten. Om den utmanade spelaren inte är skyldig måste den som utmanar dra de 4 korten plus 2 ytterligare kort.

Endast den person som måste dra de 4 korten kan göra utmaningen.

Vad är de här extra korten till för?

Blankt kort

Detta är ett specialkort som du kan använda på ett av två sätt. Om ett kort från din UNO-lek förloras eller skadas kan du använda det tomma kortet som ersättning.
Exempel: Om du upptäcker att din kortlek saknar en av de gula 7:orna kan du helt enkelt ersätta den genom att ta det gula tomma kortet, markera en ”7” på det och lägga tillbaka det i kortleken.

Om din familj har en speciell UNO-regel som ni föredrar att spela med kan ni skriva den regeln på de tomma korten och lägga dem direkt i leken.

Spelet

Spelaren till vänster om dealern spelar först. Spelet passerar till vänster för att börja. Matcha det översta kortet på den bortkastade högen antingen med nummer, färg eller ord.

Om kortet till exempel är en grön 7:a måste du spela ett grönt kort eller en 7:a i vilken färg som helst. Eller så får du spela ett valfritt Wild-kort eller ett Wild Draw 4-kort. Om du inte har något som matchar måste du välja ett kort från DRAW-högen. Om du drar ett kort som du kan spela ska du spela det.
Annars går spelet vidare till nästa person. Innan du spelar ditt näst sista kort måste du säga ”UNO”. Om du inte säger UNO och en annan spelare fångar dig med bara ett kort innan nästa spelare börjar sin tur måste du plocka ytterligare Fyra kort från DRAW-högen.

Om du inte blir fångad innan nästa spelare antingen drar ett kort från DRAW-högen eller drar ett kort från sin hand för att spela, behöver du inte dra de extra korten. När en spelare spelar sitt sista kort är handen slut. Poäng räknas (se avsnittet om poängsättning) och du börjar om från början igen.

Att gå ut


Om du glömmer att säga ”UNO” innan ditt kort rör vid DISCARD-högen, men du ”fångar” dig själv innan någon annan spelare fångar dig, är du säker och slipper straffavgiften på 4 kort.

Du får inte fånga en spelare för att ha glömt att säga ”UNO!” förrän hans/hennes näst sista kort rör vid bortkastningshögen. Du får inte heller fånga en spelare för att ha underlåtit att säga det efter att nästa spelare börjar sin tur. ”Börja sin tur” definieras som att antingen dra ett kort från DRAW-högen eller dra ett kort från din hand för att spela.

Om det sista kortet som spelas i en hand är ett Draw 2-kort eller Wild Draw 4-kort måste nästa spelare dra 2 eller 4 kort, beroende på vilket kort som spelats. Dessa kort räknas när poängen räknas samman.

Om ingen har slut på kort när DRAW-högen är uttömd, blandas DISCARD-högen på nytt och spelet fortsätter.


Poängbedömning


Om du är först med att bli av med alla dina kort får du poäng för de kort som finns kvar i de andra spelarnas händer. Använd den medföljande poängplockaren för att registrera dina poäng efter varje hand. Varje kort är värt följande:

Alla sifferkort (0-9) Ansiktsvärde
Dra 2 20 poäng
Omvänt 20 poäng
Hoppa över 20 poäng
Wild 50 poäng
Wild Draw 4 50 poäng
Blank ?

Vinnaren är den spelare som först når 500 poäng. Spelet kan dock poängsättas genom att man räknar samman de poäng som varje spelare har i slutet av varje hand.

När en spelare når 500 poäng är det den spelare som har lägst poäng som vinner.

Avvikande


Du kan välja att inte spela ett spelbart kort från din hand. I så fall måste du dra ett kort från DRAW-högen. Om det är spelbart kan det kortet spelas, men du får inte spela ett kort från din hand efter dragningen.